2018. március 19., hétfő

A fogyatékosok ...


Szfűz

Szfűz

Akinek emlékei vannak ...


Akinek emlékei vannak ... 

... tudod az jutott eszembe,
hogy akinek emlékei vannak,
mikhez örömmel térhet vissza,
ahol elidőzhet, mint egy padon,
amin valamikor üldögélt sokat,
tán épp azzal,
akit nagyon szeretett,
ahol könnyeket ejthet,
önkéntelen elmosolyodhat,
az lehet,
hogy egyedül van nagyon,
de nem lehet magányos.
Magányos szerintem az,
akinek nincsen mire,
kire gondolnia,
és ha van is,
jobb lenne,
ha az se lenne,
mert olyan csak,
mint a rémálom,
aki nem úgy emlékezik,
mint a látó,
hanem úgy,
ahogyan néz a vak
a nem látó szemével.

2011. december 13.
*

Bennem a fények


Bennem a fények

Elmerülök szemed mélységeibe,
Pihenj meg szerető szívembe.
Szállj mélyre, érezd lelkem
minden rezzenését, csengését.

Imbolyognak bennem a fények,
Némaság öleli sajgó létemet.
Csillagom lehull a végtelenbe
Szemed fényét bezárom szemembe.

Gyógyító kövek


Gyógyító kövek 

Tudod arra gondoltam,
hogy vannak olyan gyógyító kövek,
amik érezhetően,
szinte már csodatevőek,
de mert sajnos belőlük
nem jut mindenkinek,
az ember leutánozza ügyesen
a formáját, a színét...
teljesen hasonló kívülről,
a felületes szemlélő
azt is gondolhatná, minek is az eredeti,
kinek kell az elérhetetlen valódi,
mikor az ember gyártotta olcsó
ugyanazt megteszi…
pedig nem hiányzik belőle más,
mint a lényege csupán,
nincs benne a kőnek a bölcsessége,
nincsen benne a különleges hatás,
amihez az a mélység szükséges,
azt a varázslatos tudást,
utánozhatatlanul az idő adja,
hogy a kő gyógyítson,
kell hozzá sok millió évnek a munkája…
és képes az ember,
sokszor a jó szándék által vezetve
leutánozni azt, ami benne nincsen meg,
tudja mesterségesen előállítani
még a hiányzó szeretetet is,
de lehet a mosoly,
a kézfogás, a simogatás
a valódinak a pontos mása,
elmarad a gyógyító hatás,
ha a szeretet csak művi,
nem pedig valódi,
a lélek mélyéről jövő
csodatevő bölcs.

2011. december 12.

szfűzz

Szfűzz

Az ihlet ...


Az ihlet ...

Tudod arra gondoltam,
mint amikor a kősziklából
egy érintésre víz fakad,
talán úgy érkezik az ihlet,
csak megérinti az embert,
és máris megtörténik a csoda,
életre kell az addig mozdulatlan,
a művész az emberben...
aki képes lesz
egészen különleges dolgokra,
akár szerelem nélkül is veti papírra
a világ legszebb szerelmes versét,
gyász nélkül is a legtragikusabb jelenetét,
hogy azután dolgát végezve
bújjon vissza
hosszú téli álomra …
és talán úgy is van,
hogy a szeretet ébred fel,
ő teszi meg a maga csodáját,
megszólaltatja
a szabályokkal szögletesített
valami helyett
az emberben lévőt,
a valódi önmagát…
a szót, hogy szeretlek,
sokszor ki se ejti,
de minden szava azt jelenti…
az a patak attól lesz tökéletes,
hogy olyan,
amilyennek megteremtette a természet,
ha kacskaringós, ha ügyetlen,
akkor is tökéletes,
mert a valódi…
talán mindaddig csörgedezik,
amíg csak el nem apad
az apadhatatlan szeretet.

2011. december 10.

szfűz

szfűz

A fájdalom


A fájdalom ...

Tudod arra gondoltam,
hogy az ember a fájdalmat
céljai elérésére sokszor használja,
a vadat megszelídíti, és van úgy is,
hogy a mégoly szelídet megvadítja…
de vajon mi célból a fájdalom,
miért van a világon,
talán manipulál vele
egy felsőbb, szeretetlenségében
tehetetlen hatalom?
mert a világban fájdalom,
látszólag oktalan,
születéstől a halálig rengeteg van,
 bizonyítékként talán,
hogy a test legyen bármilyen erős,
akkor is esendő, a kínzó fájdalom
leveszi a lábáról még az óriást is,
biztonságban senki sem érezheti magát...
céltalan, vagy céllal történik, ki tudhatná,
de az talán tény,
hogy a fájdalom, mint egy vészcsengő,
sokszor megteszi a magáét,
igaz, van, akit megvadít,
van, akit akaratlanná szelídít,
de talán vannak sokan olyanok is,
akik a sötétben meglátják a fényt,
a kínok között jobban észrevehető a lélek,
amit az anyag tökéletessége eltakar…
talán a fájdalom figyelmeztető jel arra,
hogy a test nem örökkévaló,
hogy érdemes figyelni másra,
mint csak a foszladozó ruhára…
de ha a lélek hasad meg kínjában,
akkor nem segít semmi,
csak talán a tudat vigasztal,
hogy az egész nem céltalan,
hogy a porruhában
 lélektest lakik az emberben,
amit fájdalom nélkül
  észrevenni szinte lehetetlen.

2011. december. 09.

szfűz

szfűz

A szeretetet választva


A szeretetet választva 

Tudod arra gondoltam,
hogy az ember az idő során
kiválaszt egy,
a sok lehetőség közül
neki tetsző épületet,
amibe beköltözik,
élete során azt építgeti,
csinosítgatja,
a köré épít parkot,
azt ülteti be növényekkel,
olyanokkal,
amik a központhoz,
amit minden között
a legfontosabbnak tart,
illenek legjobban,
valójában az lesz az élete…
a központba sok minden kerülhet,
lehet ott a gazdagság, a testiség,
a hatalmas tudás elsajátítása,
az „én” megvalósítása,
vagy épp a semmit is választhatja,
(minek is erre a rövid időre)
de bármelyiket is teszi magáévá,
a tökéletes, a logikus magyarázat
mindegyikhez megvan,
amit, a sokszor gyenge kiinduló pont után
könnyű megtalálni már,
az előző kockához idomul minden…
és ha valaki magának
legfontosabbnak
a szeretetet választja,
falut a köré épít,
annak is megvan a tökéletes logikája,
(mint ahogy a gyűlöletnek is),
ebben az építményben
az ember egyre jobban érzi magát,
mert az ő virágaival van tele a kert,
még ha időnként tolvajok,
visszaélve a vendégszeretettel
egy-egy szálat porba is taposnak,
a szép környezetben az ember
akkor is jobban érzi magát.

2011. december 08.

szfűzzz

szfűzzzzzz

Mint ahogy az utazó


Mint ahogy az utazó 

Tudod arra gondoltam,
mint ahogy az utazó nem ismeri
az előtte lévő titokzatos utat,
úgy az élet útján
még csak éppen hogy elinduló
nem ismeri önmagát...
talán van elképzelése arról,
hogy milyen tájat szeretne bejárni,
hogy milyen szeretne lenni,
de egyhelyben,
jól fűtött szobába zárva,
lépések, történések nélkül
 magáról se tud meg semmit,
legfeljebb álmodozhat,
hogy hős, vagy áruló,
veszélyhelyzetben derül ki…
míg nem történik semmi,
ha nem pereg a film,
az ember magát sem ismeri,
legfeljebb tükör által,
látásból,
valójában idegen magának,
mint az előtte lévő út,
mint a szembe jövő emberek…
nem elég együtt lakni,
haladni kell,
együtt kell ahhoz haladni,
hogy megtudjon dolgokat
az útról, az utazókról,
saját magáról…
a saját szeretetéről is,
hogy valójában milyen,
veszélyes útszakaszokon derül ki,
az életre képes,
vagy csak jár belé a lélek hálni,
túl éli-e a megpróbáltatásokat,
a sivatagi szomjazást,
a kibírhatatlan magányt,
hogy végig halad-e
a sokszor nagyon is veszélyes,
próbákkal teli úton,
vagy feladja útközben…
ahogy önmagát,
az útját,
a maga valójában
a saját szeretetét is
csak útközben, kalandokkal,
helyzetekkel,
sokszor vészhelyzetekkel
teli utazáson ismerheti,
hogy valóban a sajátja,
nehézségek között tudja meg...
ha azt a próbát kiállta,
akkor már túlélnie csak
a csendet, a mozdulatlanságot,
a változás nélküli nyugalmat kell.

2011. december 07.

szfűzzzz

szfűzzzz

A gyermeki hit


A gyermeki hit 

Tudod arra gondoltam,
az emberben a gyermek
akkor kezd halódni,
amikor először csalódik
a körülötte lévő világban,
amikor a hazugságot
először észreveszi,
és teljesen akkor tűnik el,
amikorra az egészből kiábrándul,
mikor már biztosan tudja,
hogy a Mikulás
és sok minden más
amit addig szentnek hitt,
csak olyan megcsinált,
hogy csalás az egész világ…
bizalmát veszítve lesz valódi felnőtt,
a felnőtt, mikor már gyermeki hite,
romlatlan bizalma nincsen,
amikor a tarka színek helyett
a dolgokat a maga valójában,
a maga színtelenségében meglátja…
a szeretet isteni csodája,
amikor a mindenből kiábrándult,
hinni már semmiben se tudó,
sokszor csalódott ember
mégis újra olyan lesz,
mint az ártatlan kisgyerek,
tele bizalommal és hittel,
nem az emberben bízva,
hanem bízva
a szeretet erejében,
az igazi csoda az,
amikor minden mocsok ellenére,
a világ hibáit megismerve
lesz újra tiszta szívű hívő,
a szeretet által újjászülető,
sok csalódás után felnőttként is
csizmáját az ablakba tévő,
szeretetben bízó gyermek az ember.

2011. december 06.